Mare autasud

2015 Seto kuningriigi aukonsul

2013 Aasta tegu – Kihnu tuletorni külastajatele avamine SA Kihnu Kultuuriruum poolt

2012 C.R.Jakobsoni preemia laureaat, Pärnumaa populaarseim haridus- ja kultuuritegelane

2011 Kihnu Vallavalitsuse tänukiri SA Kihnu Kultuuriruumile Viiulifestivali korraldamise eest

2011 Eesti Kultuurkapitali Rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemia pärimusmuusika õppe algatamise ja vedamise eest Kihnu saarel

2010 Aasta kihnlane (Kihnu Mere Peo traditsooni algatamise ja eduka elluviimise eest)

2009 Rahvusliku Folkloorinõukogu pärimuspreemia tulemusliku tegevuse eest Kihnu kultuuripärimuse hoidmisel ja arendamisel

2006, 2007, 2009 Kihnu Vallavalitsuse tänukirjad pärimuskultuuri edendamise eest (Koduloo ringi juhendamine, pärimuskultuuri edendamine, Metsamaa talu soetamine).

2005 Tartu Ülikooli tänukiri regionaalse koostöö edendamise eest

1998 Kodanikupäeva aumärk kodanikukasvatuse eest

Mare on Eesti Tuletorni Seltsi auliige.